Při nákupu nad 3000 Kč máte dopravu zdarma

Odstoupení od kupní smlouvy a formulář pro reklamaci

PROSÍME VŽDY NÁS KONTAKTUJTE PŘED ODESLÁNÍM ZBOŽÍ ZPĚT E-MAILEM, KE KTERÉMU PŘIPOJTE FORMULÁŘ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY.  PŘEDEJDETE TÍM PŘÍPADNÝM PROBLÉMŮM. STÁVÁ SE, ŽE DOPRAVCE ZBOŽÍ NEDORUČUJE A ANI NEDÁVÁ INFORMACI O ULOŽENÍ ZÁSILKY. PŘI ODESÍLÁNÍ ZBOŽÍ ZPĚT UVÁDĚJTE PŘEPRAVCI NAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO I E-MAILOVOU ADRESU A TO I NA PODACÍ LÍSTEK. DĚKUJEME.


Adresa pro zaslání zboží:

Pavel Rydlo

Březohorská 448, 261 01 Příbram 7

telefon: +420 604 421 988

e-mail: obchod@lehkespani.cz

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: Pavel Rydlo, Březohorská 448, 261 01 Příbram 7

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy číslo (číslo objednávky nebo faktury):

 

Datum uzavření Smlouvy:

 

 

Jméno a příjmení:

 

 

Adresa:

 

 

E-mailová adresa:

 

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu www.lehkespani.czspolečnosti Pavel Rydlo  („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis:

 

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                  Pavel Rydlo, Březohorská 448, 261 01 Příbram 7

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy a číslo objednávky nebo faktury

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:


Výše uvedené formuláře a veškeré informace spojené s odstoupením od kupní smlouvy a reklamací jsou obsaženy v obchodních podmínkách a jsou jejich nedílnou součástí.