Při nákupu nad 3000,- Kč doprava zdarma

Odstoupení od kupní smlouvy

PROSÍME VŽDY PŘI ODESÍLÁNÍ ZBOŽÍ ZPĚT UVÁDĚJTE PŘEPRAVCI NAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO A POKUD MOŽNO NÁS KONTAKTUJTE E-MAILEM O ODESLÁNÍ ZÁSILKY.


Adresa pro zaslání zboží:

Pavel Rydlo

Březohorská 448, 261 01 Příbram 7

telefon: 604 421 988

e-mail: obchod@lehkespani.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji ve lhůtě 14-dnů od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Název zboží, počet ks: .......................................................................................................

 

Daňový doklad č.: ..............................................................................................................

 

Datum převzetí zboží: ........................................................................................................

Kupující:

Jméno a příjmení: ..............................................................................................................

 

Adresa: ...............................................................................................................................

 

Telefon: ..............................................................................................................................

 

E-mail: ................................................................................................................................

 

Částku za vrácené zboží prosím zaslat: číslo účtu……………………………………………………………

 

Doporučený postup:

K zboží přiložte kopii daňového dokladu + vyplněný tento formulář

Veškeré zboží zašlete v obalu zabalené do další vrstvy (papír, folie, krabice) tak, aby při přepravě nedošlo k poškození či znehodnocení zboží (zejména aby nedošlo k jeho popsání a polepení přepravcem!). Dle obchodních podmínek prodávajícího je spotřebitel povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek, je-li se zbožím poskytnut. V případě, že je zboží poškozeno, opotřebeno nebo dodáno nekompletní, prodávající je oprávněn uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku. Způsob dodání zboží prodávajícímu je na volbě spotřebitele, spotřebitel nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží. Zásilky doručené na dobírku nepřebíráme. Adresa pro zasílání či osobní doručení zboží je uvedena v hlavičce tohoto formuláře.

 

V ................................................ dne .........................................

 

 Podpis........................................................